ماژول آنالوگ دلتا, Delta S series DVP04AD-S

ماژول گسترش ورودی آنالوگ
گسترش از سمت راست PLC های سری S
دارای 4 ورودی آنالوگ