در حال نمایش 20 نتیجه

تخفیف!
قیمت اصلی 76,690,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 75,950,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP10SX11T

قیمت اصلی 76,690,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 75,950,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 62,870,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 62,250,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP12SA211T

قیمت اصلی 62,870,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 62,250,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP12SE11T

قیمت اصلی 89,840,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 88,950,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP14SS211T

قیمت اصلی 31,300,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 31,000,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP20SX211R

قیمت اصلی 105,420,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 104,400,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP20SX211T

قیمت اصلی 105,420,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 104,400,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP26SE11R

قیمت اصلی 102,430,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 101,400,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP26SE11T

قیمت اصلی 102,430,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 101,400,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 77,510,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 76,750,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP28SA211T

قیمت اصلی 77,510,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 76,750,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 54,690,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 54,150,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP28SS211T

قیمت اصلی 54,690,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 54,150,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 116,710,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 115,550,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP28SV11T2

قیمت اصلی 128,050,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 126,800,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 40,790,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 40,400,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 89,840,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 88,950,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP14SS211R

قیمت اصلی 31,300,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 31,000,000 ﷼ است.