ماژول آنالوگ دلتا , Delta S series DVP04AD-SL

ماژول گسترش ورودی آنالوگ
گسترش از سمت چپ PLC های سری S
دارای 4 ورودی آنالوگ