ماژول آنالوگ دلتا, Delta S series DVP04DA-S

ماژول گسترش خروجی آنالوگ
گسترش از سمت راست PLC های سری S
دارای 4 خروجی آنالوگ