ماژول دما دلتا , DeltaTemperature, DVP04PT-S

کارت اکسپنشن دما
دارای 4 ورودی آنالوگ
نوع ورودی ماژول دما: RTD