ماژول دما دلتا , DeltaTemperature, DVP04TC-S

کارت اکسپنشن دما
دارای 4 ورودی
نوع ورودی ماژول دما: ترموکوپل