ماژول دما دلتا , DeltaTemperature, DVP06PT-S

کارت اکسپنشن دما
دارای 6 ورودی آنالوگ
نوع ورودی ماژول دما: RTD