ماژول دیجیتال دلتا, Delta S series DVP08SM11N

ماژول گسترش ورودی دیجیتال
گسترش از سمت راست PLC های سری S2
دارای 8 ورودی دیجیتال