ماژول دیجیتال دلتا , Delta S series DVP08SN11R

ماژول گسترش خروحی دیجیتال
گسترش از سمت راست PLC های سری S2
دارای 8 خروجی دیجیتال رله ای