ماژول دیجیتال دلتا , Delta S series DVP16SM11N

ماژول گسترش ورودی دیجیتال
گسترش از سمت راست PLC های سری S2
دارای 16 ورودی دیجیتال