ماژول دیجیتال دلتا , Delta S series DVP16SN11T

ماژول گسترش خروحی دیجیتال
گسترش از سمت راست PLC های سری S2
دارای 16خروجی دیجیتال ترانزیستوری