ماژول دیجیتال دلتا , Delta S series DVP32SM11N

ماژول گسترش ورودی دیجیتال
گسترش از سمت راست PLC های سری S2
دارای 32 ورودی دیجیتال