ماژول دیجیتال دلتا , Delta S series DVP32SN11TN

ماژول گسترش خروحی دیجیتال
گسترش از سمت راست PLC های سری S2
دارای 32خروجی دیجیتال ترانزیستوری