در حال نمایش 21 نتیجه

تخفیف!

S ماژول آنالوگ سری

ماژول آنالوگ دلتا DVP04AD-S

قیمت اصلی 50,930,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 50,500,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول آنالوگ سری

ماژول آنالوگ دلتا DVP06AD-S

قیمت اصلی 59,430,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 58,850,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول آنالوگ سری

ماژول آنالوگ دلتا DVP06XA-S

قیمت اصلی 64,420,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 63,780,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول آنالوگ سری

ماژول آنالوگ دلتا DVP06XA-S2

قیمت اصلی 71,930,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 71,200,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 54,090,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 53,550,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 26,020,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 25,760,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دما سری

ماژول دما دلتا DVP04PT-S

قیمت اصلی 64,290,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 63,650,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دما سری

ماژول دما دلتا DVP04TC-S

قیمت اصلی 64,290,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 63,650,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP08SM11N

قیمت اصلی 17,610,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 17,450,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP08SN11R

قیمت اصلی 26,020,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 25,760,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP16SN11T

قیمت اصلی 36,440,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 36,000,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP16SP11R

قیمت اصلی 2,399,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2,375,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP16SP11T

قیمت اصلی 23,990,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 23,750,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 40,790,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 40,400,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP32SN11TN

قیمت اصلی 43,900,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 43,500,000 ﷼ است.