در حال نمایش 9 نتیجه

تخفیف!
قیمت اصلی 26,020,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 25,760,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP08SM11N

قیمت اصلی 17,610,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 17,450,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP08SN11R

قیمت اصلی 26,020,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 25,760,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP16SN11T

قیمت اصلی 36,440,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 36,000,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP16SP11R

قیمت اصلی 2,399,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2,375,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP16SP11T

قیمت اصلی 23,990,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 23,750,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 40,790,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 40,400,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP32SN11TN

قیمت اصلی 43,900,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 43,500,000 ﷼ است.