نمایش 1–27 از 32 نتیجه

تخفیف!
قیمت اصلی 74,390,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 73,650,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP10SX11T

قیمت اصلی 74,390,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 73,650,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 60,990,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 60,400,000 ﷼ است.
تخفیف!

پی ال سی - PLC

PLC دلتا مدل DVP14SS211T

قیمت اصلی 30,360,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 30,000,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 105,420,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 104,400,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 102,430,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 101,400,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 77,510,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 76,750,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 54,690,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 54,150,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 113,210,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 112,000,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول آنالوگ سری

ماژول آنالوگ دلتا DVP04AD-S

قیمت اصلی 50,930,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 50,500,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول آنالوگ سری

ماژول آنالوگ دلتا DVP06XA-S

قیمت اصلی 64,420,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 63,780,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول آنالوگ سری

ماژول آنالوگ دلتا DVP06XA-S2

قیمت اصلی 71,930,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 71,200,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 54,090,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 53,550,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 26,020,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 25,760,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دما سری

ماژول دما دلتا DVP04PT-S

قیمت اصلی 64,290,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 63,650,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دما سری

ماژول دما دلتا DVP04TC-S

قیمت اصلی 64,290,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 63,650,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP08SM11N

قیمت اصلی 17,610,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 17,450,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP08SN11R

قیمت اصلی 26,020,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 25,760,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP16SN11T

قیمت اصلی 36,440,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 36,000,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP16SP11R

قیمت اصلی 2,399,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2,375,000 ﷼ است.
تخفیف!

S ماژول دیجیتال سری

ماژول دیجیتال دلتا DVP16SP11T

قیمت اصلی 23,990,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 23,750,000 ﷼ است.