مبدل ارتباطی دلتا IFD6500

تبدیل USB به RS-485

کیفیت ساخت بالا

RS-485 terminal: RJ-45 (8-pin)