مبدل ارتباطی دلتا IFD6503

مبدل ارتباطی USB/CAN

کیفیت ساخت بالا

RS-485 terminal: RJ-45 (8-pin)