مبدل ارتباطی دلتا IFD6530

مبدل ارتباطی USB/RS-485 فقط برای درایو موتور AC سری C2000

کیفیت ساخت بالا

RS-485 terminal: RJ-45 (8-pin)