مبدل ارتباطی دلتا IFD8500

مبدل RS232 به RS485/422

کیفیت ساخت بالا

Terminal: 10-pin, accepts AWG1-#12 to #24 wires