مبدل ارتباطی دلتا IFD8520

مبدل RS232 به RS485/422 با قابلیت آدرس دهی

کیفیت ساخت بالا

Terminal: 10-pin, accepts AWG1-#12 to #24 wires