مبدل ارتباطی دلتا IFD9502

مبدل RS232/RS485 به شبکه DeviceNet

کیفیت ساخت بالا

روش انتقال: CAN