مبدل ارتباطی دلتا IFD9506

مبدل RS232/RS485 به Ethernet(MODBUS)

کیفیت ساخت بالا