کابل پروگرم USB دلتا DK-PRG020

  • کابل پروگرم USB دلتا  ( جایگزین UC-PRG020-12A )
  • ارتباط از طریق USB to RS-232
  • متراژ:  2 متر